ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι ακόλουθες ερωτήσεις και απαντήσεις παρέχουν πληροφορίες, για τις οποίες εκδηλώνεται συχνό ενδιαφέρον, για μια σειρά θεμάτων που αφορούν στην ανακύκλωση ρούχων και τον ρόλο του Ανάκυκλου.

 

Όταν μιλάμε για ανακύκλωση ρουχισμού εννοούμε διαχείριση σκουπιδιών;

Η εντύπωση ότι ανακύκλωση = διαχείριση σκουπιδιών είναι λανθασμένη για τα ρούχα όπως και για άλλα υλικά. Τονίζεται εξ αρχής ότι αν θέλουμε να προστατέψουμε το περιβάλλον και να διαφυλάξουμε τους πόρους του πλανήτη, είναι πολύ σημαντικό:

  • Να μειώσουμε την κατανάλωση (αγορά καινούργιων ρούχων) στο ελάχιστο.
  • Να προωθήσουμε την επανάχρηση. Τα ρούχα που πετάμε εμείς είναι πολύ χρήσιμα για άλλους. Η διάθεση ενός χρησιμοποιημένου κομματιού ρουχισμού σε άλλο άτομο, εφ όσον έχει ακόμα ζωή, δεν αποτρέπει απλώς την απόρριψή του στα σκουπίδια, αλλά αποτρέπει την παραγωγή νέου ανάλογου ρουχισμού, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας.
  • Να διαχειριζόμαστε σωστά τα ρούχα που δεν μπορούν να ξαναφορεθούν. Αντί να θάβουμε ή να καίμε τα ρούχα αυτά, τα μετατρέπουμε σε χρήσιμα υλικά. Η απόρριψη σκουπιδιών στις χωματερές είναι η τελευταία  λύση ανάγκης και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε.

 

Γιατί να δίνω τα ρούχα μου στον Ανάκυκλο και όχι στους φτωχούς;

Οποιαδήποτε ενέργεια που συνεπάγεται επανάχρηση των ρούχων είναι σωστότερη από την απόρριψή τους στη χωματερή. Ακόμα περισσότερο, όταν τα ρούχα δίνονται σε όσους τα χρειάζονται πραγματικά. Ο Ανάκυκλος δεν ήρθε για να αντικαταστήσει τη φιλανθρωπία των απλών ανθρώπων, της εκκλησίας και άλλων οργανισμών. Η κύρια προσφορά του Οργανισμού είναι η ολοκληρωμένη αλυσίδα ανακύκλωσης έτσι ώστε να απορρίπτεται όσον το δυνατόν λιγότερος όγκος ρουχισμού στα σκουπίδια. Μέρος αυτής της αλυσίδας είναι η διάθεση του ρουχισμού δωρεάν ή σε συμβολικές τιμές για κάλυψη των εξόδων, αφού προηγηθεί διαλογή που θα εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στο ρουχισμό ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, την καταλληλότητα κ.ο.κ. του υλικού και  την ηλικία, το φύλο κ.ο.κ. του ατόμου. Ο Ανάκυκλος  προσφέρει ρούχα, παπούτσια κ.λπ. σε άπορα άτομα, με διακριτικότητα και με τρόπο που σέβεται την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, σε καταστήματα ειδών από δεύτερο χέρι όπου μπορούν όλοι να ψωνίζουν και άρα δεν θα ξεχωρίζουν οι «φτωχοί».

 

Γιατί να μην δίνω τα «καλά» ρούχα στους φτωχούς και τα άχρηστα στον Ανάκυκλο για ανακύκλωση;

Ο Ανάκυκλος δεν μπορεί να γίνει διαχειριστής σκουπιδιών, γιατί απλούστατα θα χρεοκοπήσει. Τα ρούχα που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν έχουν αξία. Η αξία αυτή είναι η πηγή των εσόδων που θα επιτρέψουν στον Ανάκυκλο να καλύψει τα έξοδα του προγράμματος ανακύκλωσης (κατασκευή μεταλλικών αποθηκών, ενοίκια αποθήκευσης, εργατικά, μεταφορικά κ.λπ.) και να επεκταθεί, σταδιακά, σε όλη την Κύπρο. Τα έσοδα, εξ άλλου, από την επανάχρηση είναι εκείνα που μπορούν να καλύψουν και τα έξοδα της μετατροπής των ρούχων που δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, σε άλλα χρήσιμα υλικά. Φυσικά, χρησιμοποιημένα ρούχα υπάρχουν πάρα πολλά, πολύ περισσότερα από όσα μπορούν να απορροφήσουν οι «φτωχοί» ή ακόμα και άλλοι «πελάτες» χρησιμοποιημένων ρούχων, ακόμα κι αν αυτοί αυξηθούν λόγω και της οικονομικής κρίσης.

 

Γιατί στον Ανάκυκλο και όχι σε άλλους οργανισμούς;

Είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να προσφέρει στον οργανισμό που επιθυμεί και εμπιστεύεται. Ως πλεονεκτήματα του Ανάκυκλου θεωρούμε τα πιο κάτω:

  • Δεν υπάρχει ιδιωτικό κέρδος από το Πρόγραμμα Συλλογής και Ανακύκλωσης Ρουχισμού ή από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Ανάκυκλου. Δεν υπάρχουν χορηγίες που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Τα έσοδα, από τα καταστήματα αλληλεγγύης και τις εξαγωγές ρουχισμού για επανάχρηση/ανακύκλωση ο Ανάκυκλος τα μοιράζεται με την κοινωνία μέσω:

Α.  Των εισφορών προς τα ιδρύματα, τα σχολεία, τα κοινωνικά παντοπωλεία και τα δωρεάν ρούχα που προσφέρονται σε εκατοντάδες άπορες οικογένειες.

Β.   Των περιβαλλοντικών του προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν:

-  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδιαίτερα των παιδιών στα σχολεία, σε θέματα περιβάλλοντος και μείωσης της ρύπανσης.

- δημιουργία βιολογικών λαχανόκηπων σε σχολεία και ιδρύματα.

- προγράμματα υγιούς απασχόλησης για τους ανέργους όπως συμμετοχή σε κοινοτικούς λαχανόκηπους, συμμετοχή στο μάζεμα φρούτων και καρπών κ.ά.

       - διατήρηση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών και σπόρων.

  • Ο Ανάκυκλος δημιουργεί πράσινες θέσεις εργασίας,  κυρίως για  άνεργους Κύπριους.
  • Ο Ανάκυκλος κατασκευάζει, τους μεταλλικούς κάδους στην Κύπρο, ενισχύοντας την κυπριακή οικονομία και την απασχόληση, ενώ αποφεύγεται έτσι και  η εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό.

Ο Ανάκυκλος προβαίνει σε εξαγωγές ρουχισμού, που αποφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες ΕΥΡΩ το χρόνο σε ξένο συνάλλαγμα.

 

Αφού ο Ανάκυκλος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός είναι σωστό να πωλεί ρούχα;

Ο Ανάκυκλος είναι πράγματι μια μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση. Δεν υπάρχουν κέρδη, δεν υπάρχουν μερίσματα ή άλλα ιδιωτικά οφέλη. Δεν υπάρχουν όμως ούτε επιχορηγήσεις για προγράμματα συλλογής ρουχισμού -από όσο γνωρίζουμε ούτε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναπόφευκτα, για να επιβιώσει ένα σοβαρό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης ρουχισμού, πρέπει να διαθέσει κάποιο μέρος του με πληρωμή. Σε αντίθετη περίπτωση, το καλύτερο που μπορεί να συμβεί είναι να μαζεύονται περιστασιακά κάποια ρούχα και να δίνονται όλα δωρεάν. Ωστόσο, η πλειονότητα του ρουχισμού θα συνεχίσει να ρίχνεται στα σκουπίδια, και, ακόμα και στις περιπτώσεις προσφοράς τους σε άπορα άτομα, τα ρούχα που θεωρούνται ακατάλληλα από αυτούς, αναπόφευκτα θα καταλήγουν στις χωματερές. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ρούχα που απορρίπτονται από τα καταστήματα από δεύτερο χέρι, τα παζαράκια κ.λπ.

 

Γιατί να αποστέλλονται τα ρούχα στο εξωτερικό; Γιατί να μην ανακυκλώνονται στην Κύπρο;

Μια σωστή και ολοκληρωμένη αλυσίδα ανακύκλωσης ρουχισμού δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει τη διαχείριση του ρουχισμού που δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Η διαχείριση αυτή είναι καλύτερα να γίνεται στην ίδια τη χώρα, αφού η αποστολή στο εξωτερικό (δια θαλάσσης) προκαλεί αναπόφευκτα επιβάρυνση στο περιβάλλον όπως κατανάλωση ενέργειας, εκπομπές ρύπων κ.ά. Η δημιουργία εργοστασίων ανακύκλωσης ρουχισμού (και, φυσικά, άλλων υλικών) στην Κύπρο είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αφού το μεγάλο κόστος σε συσχέτιση με το μικρό μέγεθος του πληθυσμού καθιστούν το όλο εγχείρημα πολύ δύσκολο. Μέχρι να προσφερθεί αυτή η λύση τοπικά, η αποστολή στο εξωτερικό είναι αναπόφευκτη και είναι σίγουρα οικονομικότερη και περιβαλλοντικά σωστότερη από την απόρριψη στις χωματερές.

 

Αφού ο ρουχισμός ανακυκλώνεται γιατί δεν δέχεστε αζευγάρωτα παπούτσια, αποκόμματα ρούχων κ.λπ.;

Τα έξοδα της ανακύκλωσης, ιδιαίτερα όταν αυτή δεν γίνεται τοπικά, είναι τόσο μεγάλα που καθιστούν ασύμφορη τη διαχείρισή τους για δημιουργία νέων χρήσιμων υλικών. Αν τα παπούτσια είναι ζευγαρωμένα, υπάρχει μια καλή πιθανότητα να ξαναφορεθούν, που είναι και η οικονομικότερη και η περιβαλλοντικά φιλικότερη επιλογή. Αν, φυσικά, υπάρχουν αζευγάρωτα παπούτσια ή αποκόμματα ρούχων στα σακούλια που παραλαμβάνουμε, αναπόφευκτα θα αποστέλλονται για ανακύκλωση.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745